Produkty

System THOR to zintegrowany system bezpieczeństwa (przeciwwłamaniowy system alarmowy, kontrola dostępu oraz system CCTV). Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć poziom bezpieczeństwa na średnim lub wysokim poziomie. Bardzo dobrze sprawdza się np. w biurowcach, bankach, fabrykach, magazynach, centrach handlowych, punktach transportowych czy miejscach użyteczności publicznej.

System THOR można zintegrować z Platformą Symmetry firmy AMAG.

Korzyści płynące z zainstalowania systemu THOR:

 • możliwość zabezpieczenia pojedynczego (w tym samodzielnego pomieszczenia) lub sieci oddalonych od siebie obiektów – budynków,
 • instalacja systemu umożliwia skonfigurowanie niezależnych od siebie stref alarmowych – każda ma swoje parametry dotyczące układu wejście – wyjście,
 • aplikacja dedykowana dla banków ma specjalną funkcję dającą możliwość dodatkowej kontroli sejfu,
 • system zbiera i udostępnia, np. w formie raportów, informacje m.in. o liczbie osób przebywających w obiekcie, kontroluje ruch drzwi, identyfikuje grupy osób będące w budynku, umożliwia przekazywanie wiadomości poprzez wyświetlacz terminala
 • może być zintegrowany z już działającymi systemami bezpieczeństwa oraz kamerami wideo;

Moduły składające się na System Zarządzania Zabezpieczeniami:

 1. Moduł Systemu Kontroli Dostępu to m.in.:
  • edycja/przeglądanie listy kart dostępu, dodawanie nowych kart,
  • definiowanie specjalnych programów dostępu, np. weekendowego, świątecznego,
  • kontrola drzwi, w tym konfigurowanie czasu ich otwierania/zamykania,
  • konfiguracja wiadomości do użytkowników systemu i kart dostępu.
 2. Moduł Systemu Przeciwwłamaniowego pozwalający m.in. na:
  • włączanie/wyłączanie stref alarmowych,
  • konfigurowanie/edycję procedur alarmowych,
  • zarządzanie czasem i trasami przejścia ochrony przez zabezpieczane obiekty.
 3. Moduł Wideo Personalizacji Kart umożliwiający m.in.:
  • umieszczenie na karcie dostępu zdjęcia (poprzez pobranie go z bazy danych) wraz z podpisem pracownika,
  • nadrukowywanie obydwu stron karty dostępu.
 4. Moduł Graficzny pozwala na wizualizację systemu zabezpieczeń i wskazanie miejsca, w którym uruchomiony został alarm, wraz z pokazaniem układu całego systemu zabezpieczeń.
 5. Moduł obecności na bieżąco pokazujący status związany z obecnością pracownika w budynku.